Schwinge (vorn)

Honda
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10356CR 1251998–199927,50 €
10441CR 1252000–200716,95 €
10356CR 2501997–199927,50 €
10441CR 2502000–200716,95 €
10441CRF 250 R2004–200916,95 €
10820CRF 250 R2010–201316,95 €
11014CRF 250 R2014–201716,95 €
10487CRF 250 R201816,95 €
10441CRF 450 R2002–200816,95 €
10820CRF 450 R2009–201216,95 €
11014CRF 450 R2013–201616,95 €
10487CRF 450 R2017–201819,50 €
10441CRF 250 X2004–201716,95 €
10441CRF 450 X2004–201716,95 €
Husaberg
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10769alle2009–201216,95 €
Husqvarna
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10933TC-TE 125–3002014–201816,95 €
10933FC-FE 250–5012014–201816,95 €
Kawasaki
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10678KX 125/2501994–200816,95 €
10614KXF 2502004–200516,95 €
10677KXF 2502006–200816,95 €
10821KXF 2502009–201617,50 €
10920KXF 2502017–201820,50 €
10677KXF 4502006–200816,95 €
10821KXF 4502009–201517,50 €
10920KXF 4502016–201820,50 €
KTM
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10679SX 125–3801997–200616,95 €
10769SX 125–2502007–201016,95 €
10933SX 125–2502011–201816,95 €
10679EXC 125–3001997–200716,95 €
10769EXC 125–3002008–201116,95 €
11180EXC 125–3002012–201816,95 €
10679SXF 250–5252005–200616,95 €
10769SXF 250–5052007–201016,95 €
10933SXF 250–4502011–201816,95 €
10679EXC-F 250–5251997–200716,95 €
10769EXC-F 250–5252008–201116,95 €
11180EXC-F 250–5302012–201816,95 €
Suzuki
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10543RM 125/2502001–201122,50 €
10614RMZ 2502004–200616,95 €
10543RMZ 2502007–200916,95 €
10931RMZ 2502010–201816,95 €
10543RMZ 4502005–200616,95 €
10931RMZ 450200716,95 €
10543RMZ 4502008–200916,95 €
10931RMZ 4502010–201716,95 €
10948RMZ 450201816,95 €
Yamaha
Art.-Nr.ModellBaujahrVK inkl MwSt.
10585YZ 125/2502005–201816,95 €
10157YZF 2502001–200416,95 €
10585YZF 2502005–200816,95 €
10932YZF 2502009–201816,95 €
10157YZF 400/4261998–200216,95 €
10157YZF 4502003–200416,95 €
10585YZF 4502005–200816,95 €
10932YZF 4502009–201816,95 €